brnk.hu
  • nor
  • gye

Víziközmű Társulat

2014-08-11

Szennyvízberuházással kapcsolatos közlemény a befizetéseiket késedelmesen kezdő érdekeltek részére (BRN - 2014/1. számú közlemény)

A Bogád – Romonya – Nagykozári Víziközmű Társulatot közel ezerkettőszáz érdekelt hozta létre a szennyvízberuházás önerejének összegyűjtésére, a társulat 2013 tavaszán kezdte meg működését. Az érdekelt háztartások fizetési hajlandósága meghaladta a kilencven százalékot.

Tájékoztatjuk az önerő megfizetését el sem kezdő érdekelteket, hogy befizetéseiket a kivetési értesítők százhónapos konstrukciója szerint kezdjék meg, a kedvezményes formákra a társulat már nem biztosíthat lehetőséget. Egyösszegű befizetést a száz hónapra számított teljes összeg egyidejű befizetésével áll módunkban elfogadni. Az egyébként befizetett összegeket a száz hónapos részletekre számoljuk el.

A társulat intézőbizottságának nevében ezúton köszönöm meg azon érdekeltek támogató hozzáállását, akik határidőben, folyamatosan teljesítettek és teljesítenek. Az ő befizetéseik biztosították az előkészületek, elsősorban is a tervek elkészíttetésének önerejét is.
A befizetéseket teljesítő érdekelteknek köszönhető az is, hogy a társulat még nem adta át a helyi jegyzőknek behajtásra az elmulasztott kötelezettségeket.

A nem teljesítők aránya alacsony, de a társulatnak az abban megfelelően résztvevők érdekeire is figyelemmel törvényi kötelezettsége gondoskodni a tartozások behajtásáról, amelynek többletköltségeit az érdekelt fogja viselni.

A tartozás a rendezés napja szerint esedékes, százhónapos változat szerint számított kötelezettség befizetésével egyenlíthető ki.

Tartozásával kapcsolatban a víziközmű társulat hétköznap 8 órától 12 óráig a (72) 793 – 587 telefonszámon ad tájékoztatást.

2014. augusztus 11.

Pfeffer József
intézőbizottsági elnök

 


 2014-05-16

Víziközmű Társulat tájékoztatása

Aláírásra kerültek 2014. május 6-án a vállalkozói szerződések, a kivitelezés a munkaterületek átadását követően megkezdődik.

A munka előrehaladtával, az egyes részek elkészültével a számlák folyamatosan érkeznek majd a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társuláshoz. A kifizetések során minden kiszámlázott tétel 15%-át önerőből kell teljesíteni, melynek biztosítása céljából alakult meg a Víziközmű Társulat.

Kérjük, ezért a Tisztelt Érdekelteket, hogy az érdekeltségi hozzájárulás pontos időben történő fizetéséről, az esetleges elmaradások mielőbbi rendezéséről gondoskodni szíveskedjenek.

A befizetések 2014. május 15-ig a következőképpen alakulnak:

Bogád - Romonya – Nagykozári Víziközmű Társulat érdekeltjeinek fizetési hajlandósága 2014 májusára 87%-ra emelkedett.

A legeredményesebb Romonya továbbra is, ahol már mindössze 15 érdekelt kivételével 89% tett, tesz eleget kötelezettségének. A fizetést megkezdők arányát tekintve Nagykozár következik a sorban, ahol az érdekeltek 87%-a fizeti, fizette meg hozzájárulását, ez az arány a lakosok 88%.-os, a jogi személyek 80 %-os mutatóinak eredménye. 84%-ban fizet Bogád település összességében, itt 86%-os a lakossági, és 83%-os a vállalkozások teljesítési aránya.

Bizalmuk számunkra megtisztelő, és a továbbiakban is számítunk rá. Kérdéseiket, észrevételeiket szívesen fogadjuk, már a 72/793-587-es telefonszámon is fordulhatnak a társulat munkatársához.
Szeretnénk megköszönni az érdekelteknek ezúton is, hogy a három településen, az ingatlanok adás – vételéről, használatba vételéről a lehető legrövidebb időn belül igyekeznek tájékoztatni Társulatunkat.
Ezúton is értesítjük a Társulat tagjait, akik értékesíteni kívánják, vagy a közelmúltban eladták Bogád, Romonya, Nagykozár községek területén a szennyvízberuházásban érdekelt ingatlanjukat, hogy a Víziközmű Társulathoz szíveskedjenek a tulajdonos váltást bejelenteni, amit megtehetnek személyesen a Társulat székhelyén a Bogád, Kossuth Lajos u. 86. szám alatt hétköznap 8 és 14 óra között vagy postai úton az adásvételi szerződés másolati példányával és az új tulajdonos által kitöltött csatlakozási szándéknyilatkozat egy eredeti példányával együtt.

A csatlakozási szándéknyilatkozat személyesen a Társulat fenti elérhetőségén szerezhető be, vagy letölthető a www.brnk.hu weboldal „Dokumentumok” menüpont alatt.


2014-01-15

Az érdekeltségi hozzájárulások befizetésének alakulása a Víziközmű Társulatnál.

Bogád, Romonya, Nagykozár települések lakosai a kivetési értesítések postázását követően rövid időn belül megkezdték az érdekeltségi hozzájárulások befizetését.

A befizetések azonnal, nagy intenzitással indultak meg, és jellemzően az egyösszegű befizetések voltak nagyobb számban. A három konstrukcióból a számukra leginkább megfelelőt kiválasztva 2013.október 31-ig a három településen a háztartások 82% - a kezdte meg az érdekeltségi hozzájárulások teljesítését.

A legmagasabb fizetési hajlandóságot Romonya lakosságánál tapasztalhattuk, ahol mindössze 20 érdekelt kivételével a lakosság 88% - a tett, tesz eleget kötelezettségének, elsősorban egyösszegű befizetésekkel. Bogádon is ez a konstrukció volt a legvonzóbb (44%-os arány), a 100 havi részletfizetési lehetőség igénybevételével 76 háztartásban éltek, és legkevesebben választották a 3 részletben történő befizetést, ezáltal a faluban 56 érdekelt kivételével indult meg a teljesítés. Nagykozárban elsősorban a 100 havi részletfizetési lehetőségek, és a többi településhez hasonlóan legkevésbé a három év alatt történő fizetési feltételek bizonyultak szimpatikusnak. A legtöbb érdekelttel bíró településen is 81% - os a fizetési hajlandóság, jelenleg 117 kivetésre nem kezdődött meg a befizetés.

2013. november 05-i dátummal azon érdekelteknek, akik nem kezdték meg az érdekeltségi hozzájárulás fizetését fizetési felszólítások kerültek kiküldésre. A levelek kézhezvételét követően a fizető érdekeltek aránya 2013. december 16-ára 86%-ra emelkedett.

Mindez falvak szerinti bontásban:

  • Bogád 83%
  • Romonya 91%
  • Nagykozár 86%.

A felszólító levél átvételét megtagadó, a levél tartalmára nem reagáló lakosok ügye továbbításra kerül az illetékes körjegyzőhöz, az elmaradt befizetések adó módjára történő behajtása céljából.


Viziközmű Társulat alakuló ülés jegyzőkönyv >>

Viziközmű Társulat Alapszabály >>

Támogatók
Széchenyi 2020
Kapcsolat

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

7742 Bogád,
Kossuth Lajos u. 86.

Tel: +36 72/473-457
E-mail:

Töltés...