brnk.hu
  • nor
  • gye

Projekt bemutatása

Bogád, Romonya, Nagykozár községek Kozármisleny várossal összefogva 2010. június 23-án megalapították a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulást azzal a céllal, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és-tisztítás megvalósítása” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be.

A Társulás 2010. július 16-án a települések szennyvízkezelésének megoldására benyújtotta a pályázatot, amit a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. június 25-én 1.009.492.266,- Ft támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződést 2012. november 7-én kötötte meg a Társulás és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. A projekt megvalósítás időszaka: 2012.11.05 – 2015.03.15.

A projekt összköltsége: nettó 1.187.637.960,- Ft

A projekt forrásösszetétele: 85% európai uniós támogatás, 15% önerő

Projekt címe: Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny szennyvízkezelésének fejlesztése

Projekt azonosítószáma: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024

A 15% önrész biztosítására Bogád, Romonya és Nagykozár községek önkormányzatai Viziközmű Társulatot hoztak létre Bogád- Romonya- Nagykozár Szennyvízcsatorna Építő Viziközmű Társulat néven, amely szervezetet a cégbíróság 2013. március 28-án jegyezett be. Kozármisleny Város Önkormányzata saját költségvetésének terhére biztosítja a beruházás arányosan rá eső 15% önrész. Kozármislenyben hálózatépítés valósul meg, lakossági rákötések nélkül, míg a másik három település esetében teljes szennyvízhálózatot építünk ki a településeken, meglévő közterületi szennyvíz átemelőkre történő rácsatlakozással. A teljes beruházásban 1 117 db lakossági bekötés és több mint 23 km szennyvíz gerinc vezeték kerül kiépítésre.

A munkálatok 2014. júniusában megkezdődtek és várhatóan 2015. június 10-ig befejeződnek.

Támogatók
Széchenyi 2020
Kapcsolat

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

7742 Bogád,
Kossuth Lajos u. 86.

Tel: +36 72/473-457
E-mail:

Töltés...